Tulemus, milles võid kindel olla

Pakume analüüsi ja hindamise teenuseid era- ja avaliku sektori organisatsioonidele.

Teenused

Meie lugu

Meeskond

Tule tööle

Hindamised

Teostame mõjuhindamisi ning tegevuste eel-, vahe- ja järel-hindamisi. Analüüsime Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikat ning selle mõju. Aitame jõuda tõenduspõhiste otsusteni.

Ärianalüüs

Ärianalüüsi tulemusena viime IT juhtimise ja IKT lahendused kooskõlla ettevõtte äriprotsessiga. Oleme spetsialiseerunud ettevõtete digisuutlikkuse tõstmisele.

Personaliuuringud

Personaliuuringud annavad organisatsioonile teavet töötajate vajadustest ja kompetentsidest ning klientide ootustest. Seeläbi saab organisatsioon õige sisendi organisatsiooni arendamiseks.

Konsultatsioon ja koolitus

Pakume konsultatsioone ja koolitusi, mis põhinevad uuringutel ja nõustame, kuidas tulemusi rakendada.
Teeme rätseplahendusena valmivaid koolitusi.

Äripäeva Raadio - 21. aprill 2022

1000 kogemust ehk kogu tõde Eesti juhtidest: jaksu varitsevad lõksud. Eesti Ettevõtete juhtimisuuringut tutvustavad EASi ja Kredexi ühendasutuse juht Lauri Lugna. Uuringu koostajate meeskonna poolt Tartu Ülikoolist juhtimisprofessor Maaja Vadi ja Tartu Ülikooli juhtimise teadur Krista Jaakson ning uuringute läbiviija ettevõtte LevelLab kaasasutaja Merle Raun.

Tule meile tööle

 

Ootame oma meeskonnaga liituma  ANALÜÜTIKUT, kes aitab korraldada, kavandada ja läbi viia rakendusuuringuid kasutades kvantitatiivseid ja/või kvalitatiivseid andmekogumise ja -analüüsimeetodeid.  

 

Ootame Sind oma meeskonda, kui Sul on  

 • head kvantitatiivse ja/või kvalitatiivse andmekogumise, andmeanalüüsi ja visualiseerimise oskused; 
 • iseseisva töö korraldamise oskus; 
 • uudishimu ja õppimisvõime; 
 • eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui ka kirjas; 
 • kasuks tuleb projektijuhtimise kogemus; 
 • magistrikraad (võib olla omandamisel) soovitavalt majanduse, infotehnoloogia, statistika, riigiteaduste või muus seonduvas valdkonnas. 

Miks meiega liituda? 

 • Eneseteostus ja arenemisvõimalus laienemisjärgus ettevõttes  
 • Võimalus teostada ennast projektijuhina või saada projektijuhiks 
 • Ühiskonnas olulistes ja mõjusates projektides osalemine 
 • Konkurentsivõimeline töötasu 
 • Paindlik tööaeg ja –korraldus 

Võta meiega ühendust: merle@levellab.ee  

 

TELLI UURING SIIT

LevelLab e-uuringud – mugav, kiire ja soodne

E-uuringute tellimiskeskkonnast saad lihtsalt ja kiiresti uuringu pakkumuse koos eeldatava maksumusega. Vasta mõnele küsimusele oma organisatsiooni vajaduste ja ootuste kohta ning saa teada, mida meil on Sulle pakkuda.

Meie lugu

LevelLab on 2018.a. asutatud ettevõte, mis tegeleb peamiselt rakendusuuringute ja analüüside läbiviimisega.

Meie eesmärk on pakkuda kvaliteetseid analüüsi ja hindamise tulemusi, mis toetavad organisatsioonide ja töötajate arendamist ning poliitikate elluviimist.

Meie meeskonda kuuluvad eelneva pikaajalise praktilise kogemusega oma valdkonna professionaalid, kellel on ka akadeemiline taust. Kasutame teaduspõhiseid ja usaldusväärseid analüüsi meetodeid.

Meil on lai koostöövõrgustik mitmete uuringufirmade ja paljude analüütikute ja valdkondlike ekspertidega, keda kaasame vastavalt uurimisteemale ja -ülesandele.

Meie kliendid on era- ja avaliku sektori organisatsioonid, kellele pakume erinevaid uuringute, hindamiste ja analüüsi teenuseid. Lisaks pakume uuringutulemustele põhinevaid konsultatsioone ja koolitusi.

LevelLabi peamised tegevusvaldkonnad on:

  • Sõltumatud uuringud poliitikameetmete hindamisel
  • Praktilised lahendused organisatsiooni personaliarenduses
  • Organisatsiooni digisuutlikkust tõstvad ärianalüüsid

“LevelLab on meie partneriks ja konsultandiks mitmete infotehnoloogia- ja tarkvaraarenduse projektide juures. Tooksin esile projekti, milles Levellab analüüsis infosüsteemide kasutamist meie ettevõttes. Nad kaardistasid värske ja samas põhjaliku ja analüütilise pilguga olemasoleva olukorra ja esitasid põhjaliku visiooni edasi liikumiseks. See andis meile väga hea aluse järgmiste IT arenduste planeerimiseks.​”

Andrus Rõigas, GoTravel AS, juhatuse liige

“LevelLabiga oleme koostööd teinud juba mitu aastat ja teostanud ühiselt mitmeid rakendusuuringuid ning meetmete hindamise projekte. Alati on koostöö sujunud suurepäraselt, kokkulepped püsinud au sees, keerukad olukorrad leidnud sujuva lahenduse ja meeskonnavaim kõrge, nii et mõnikord ununeb, et tegemist on mitme eri organisatsiooni meeskondadega. Meie silmis on LevelLabi puhul tegemist professionaalse ning usaldusväärse partneriga, kes pakub oma töös kõrget kvaliteeti, on proaktiivne ja lahendustele orienteeritud ning seetõttu kõrgelt hinnatud koostööpartner.”

Merit Tatar, Balti Uuringute Instituut, juhatuse liige

“LevelLab juhtis Rahandusministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) tellimusel KOV- ametnike kompetentsipõhise koolitusvajaduse analüüsi ja prognoosi koostamist aastani 2030. Projektimeeskond koosnes mitme organisatsiooni ekspertidest, sihtrühmade esindajaid (omavalitsused, ministeeriumid) kaasati seminaridele mitmekümne jagu ning küsitlustele mitmetes tuhandetes. LevelLab juhtis seda protsessi sujuvalt, kaasates proaktiivselt tellija esindajaid ning tegutses paindlikult ja tellija ootusi arvestades kogu protsesse vältel.”

Ave Viks, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakonna nõunik

Valik meie seniseid töid

Kutsesüsteemi rakendumise analüüs 

ProgeTiigri programmi tegevuste tulemuslikkuse hindamine

Eesti – Läti programmi 2014-2020 tulemusindikaatorite sihttasemete saavutamise hindamine

Hansavesti personali-, renditöö ja renditöötajate uuring

Andmeühiskonna tulevikustsenaariumite loomine

Avaliku teenistuse keskastmejuhtide kompetentsimudeli uuendamine

Festivalide uuring

Ülemiste City majandusuuring

Kohalike omavalitsuste sotsiaalkaitse kulude ja nende kajastamise analüüs

Eesti juhtimisvaldkonna uuring 2021

Tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (ASTRA) tulemuslikkuse ja mõju hindamine

Noortegarantii tugisüsteemi rakendamise mõju ja tulemuslikkuse analüüs

Kohalike omavalitsuste kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise metoodika ja analüüs

Prioriteetse suuna „Haldusvõimekus“ vahehindamine

AS GoTravel ärianalüüs

Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014 – 2020 vahehindamine

Eesti teadusuuringute- ja innovatsioonisüsteemi ülevaade

Meeskond

Merle Raun (Tambur), PhD

Kaasasutaja, CEO

merle.raun@levellab.ee

LOE LÄHEMALT

Greete Vint, BA

Büroojuht

greete.vint@levellab.ee

LOE LÄHEMALT

Tauno Õunapuu, MSc

Kaasasutaja, CTO

tauno.ounapuu@levellab.ee

LOE LÄHEMALT

Delis Lauringson, BA

Analüütik

delis.lauringson@levellab.ee

LOE LÄHEMALT

Merle Raun (Tambur), PhD

Olen LevelLabi kaasasutaja ja tegevjuht. Korraldan lisaks ettevõtte üldjuhtimisele ka uuringute kavandamist ning personaliuuringute ja ärianalüüside läbiviimist.

Olen töötanud aastaid lektori, konsultandi ja koolitajana, keskendudes organisatsioonikultuuri ja tööõhkkonnaga seotud teemadele: konfliktijuhtimine, töökiusamise ennetamine ja psühhosotsiaalsed ohutegurid, emotsioonide juhtimine tööl ja positiivse töökliima loomine. Usun, et töötajate vahelised head suhted ja terve töökliima on iga ettevõtte jaoks olulised edutegurid.

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna doktorantuuri (2015).

Tauno Õunapuu, MSc

Olen LevelLabi kaasasutaja ja arendusjuht. Minu vastutada on eelkõige hindamisprojektide juhtimine, tarkvara- ja tehnoloogiaarendused ning kvantitatiivanalüüs.

Olen üle 10 aasta töötanud erakõrgkooli tippjuhina ning tunnen põhjalikult nii äri kui ka haridusvaldkonda. Õppejõuna olen keskendunud uurimistöö metoodika ja andmeanalüüsi valdkondadele ning teadustegevuses tööalase konkurentsivõime ja targa linna uuringutele.

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli informaatikamagistri teaduskraadiga (1994).

Greete Vint, BA

Olen LevelLabi büroojuht ning tegelen lisaks ka ettevõtte sotsiaalmeedia, turunduse, personali värbamise, projektide juhtimise, uuringute läbiviimise, analüüsimise ja lõppraportite koostamisega. 2022. aasta juunis lõpetasin Tallinna Tehnikaülikooli ettevõtluse ja juhtimise erialal ning omandasin selle käigus sotsiaalteaduste bakalaureuse kraadi. Töökogemust on mul aastast 2018 toitlustuses, hotellinduses ja turunduses. 2021. aasta suvel läbisin praktika Tallinna Lennujaamas, kus puutusin kokku väga erinevate tööülesannetega. LevelLabiga olen koostööd teinud 2022. aasta kevadest.

Delis Lauringson, BA

Olen LevelLabi analüütik ning tegelen uuringute korraldamise, ettevalmistamise ja läbiviimisega. 2021. aasta juunis lõpetasin bakalaureuseõpingud Tallinna Tehnikaülikoolis avaliku halduse ja riigiteaduste erialal. Hetkel õpin Tartu Ülikooli ühiskonna ja infoprotsesside analüüsi magistriõppes. Varem olen tegelenud uuringute ettevalmistamisega avalikus sektoris ja oman töökogemust ka turundusvaldkonnas.

Artiklid & blogi

Tööalase konkurentsivõime juhtimisest

Tööalase konkurentsivõime juhtimisest

Uute töötajate leidmine on muutumas üha keerukamaks ja kulukamaks. Konkurents kvalifitseeritud spetsialistide leidmiseks on nii mitmeski valdkonnas toonud kaasa üles- ja tagasiostmiste laine. Rääkimata palgarallist ning sellega kaasnevast rahulolematusest: „uutele...

Praakõppimisest

Praakõppimisest

On selge, et mitte kõik mida me õpime ei osutu hiljem kasutamiskõlbulikuks või vajalikuks. Põhjused võivad olla erinavad – valesti valitud koolitus, ebapädevad või pealiskaudsed koolitajad, aga võibolla hoopis koolitatavate huvipuudus või ebapiisavad algteadmised. …

Pehmed oskused on tähtsamad kui kvalifikatsioon

Pehmed oskused on tähtsamad kui kvalifikatsioon

Tehnoloogia ja tehisintellekt võtavad üle järjest rohkem protsesse ja töökohti. Inimestele jäävad juba lähitulevkus tööd, mis on seotud suhtlemisega, koostööga erinevate osapoolte vahel, kriitilise mõtlemisoskusega, probleemide lahendamisega.

Kontakt

Koostööhuvi korral kirjutage või helistage meile.

info@levellab.ee

+372 5138041

Narva mnt 5, Tallinn 10151

Vastame teile või helistame tagasi ühe tööpäeva jooksul

Kontakt: LevelLab OÜ, Narva mnt 5, Tallinn, 10151
Reg. kood: 14557947
IBAN: EE932200221070053620, Swedbank

E-post: info@levellab.ee
Veeb: levellab.ee
Telefon: +372 513 8041