Skip to content

Referentsid

Sisekaitseakadeemia tagasiside küsitluste väljatöötamine

LOE ROHKEM

Ministeeriumite ümberkorraldamise protsessi analüüs

LOE ROHKEM

Sisekaitseakadeemia vastuvõtu statistika töötlemise tööriist

LOE ROHKEM

Ennetusprogrammi „Puhas Tulevik“ tulemuslikkuse uuring

LOE ROHKEM

Ida-Viru iduettevõtluse ökosüsteem tagasi- ja edasivaates

LOE ROHKEM

Kultuuri- ja spordisündmuste mõju hindamise mudel

LOE ROHKEM

Tööturuteenuste tulemuspõhise vooru hindamine

LOE ROHKEM

Kutsesüsteemi rakendumise analüüs

LOE ROHKEM

ProgeTiigri programmi tegevuste tulemuslikkuse hindamine

LOE ROHKEM

Eesti-Läti programmi tulemusmõõdikute hindamine

LOE ROHKEM

Hansavesti personali-, renditöö ja renditöötajate uuring​

LOE ROHKEM

Andmeühiskonna tulevikustsenaariumite loomine

LOE ROHKEM

Avaliku teenistuse keskastmejuhtide kompetentsimudel

LOE ROHKEM

Festivalide uuring

LOE ROHKEM

Ülemiste City majandusuuring

LOE ROHKEM

KOV-ide sotsiaalkaitse kulude ja nende kajastamise analüüs

LOE ROHKEM

Eesti juhtimisvaldkonna uuring 2021

LOE ROHKEM

EL ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava vahehindamine

LOE ROHKEM

Eesti teadusuuringute- ja innovatsioonisüsteemi ülevaade

LOE ROHKEM

Teadus- ja arendusprogrammi ASTRA tulemuslikkuse hindamine

LOE ROHKEM

Noortegarantii tugisüsteemi rakendamise mõju ja tulemuslikkuse analüüs

LOE ROHKEM

KOV ametnike ja töötajate koolitusvajaduste hindamine

LOE ROHKEM

Prioriteetse suuna „Haldusvõimekus“ vahehindamine

LOE ROHKEM

AS GoTravel ärianalüüs

LOE ROHKEM