Skip to content

Meeskond

Merle Raun (Tambur), PhD

Kaasasutaja, CEO
merle.raun@levellab.ee

Olen LevelLabi kaasasutaja ja tegevjuht. Korraldan lisaks ettevõtte üldjuhtimisele ka uuringute kavandamist ning personaliuuringute ja ärianalüüside läbiviimist.

Olen töötanud aastaid lektori, konsultandi ja koolitajana, keskendudes organisatsioonikultuuri ja tööõhkkonnaga seotud teemadele: konfliktijuhtimine, töökiusamise ennetamine ja psühhosotsiaalsed ohutegurid, emotsioonide juhtimine tööl ja positiivse töökliima loomine. Usun, et töötajate vahelised head suhted ja terve töökliima on iga ettevõtte jaoks olulised edutegurid.

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna doktorantuuri (2015).

Tauno Õunapuu, MSc

Kaasasutaja, CTO
tauno.ounapuu@levellab.ee

Olen LevelLabi kaasasutaja ja arendusjuht. Minu vastutada on eelkõige hindamisprojektide juhtimine, tarkvara- ja tehnoloogiaarendused ning kvantitatiivanalüüs.

Olen üle 10 aasta töötanud erakõrgkooli tippjuhina ning tunnen põhjalikult nii äri kui ka haridusvaldkonda. Õppejõuna olen keskendunud uurimistöö metoodika ja andmeanalüüsi valdkondadele ning teadustegevuses tööalase konkurentsivõime ja targa linna uuringutele.

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli informaatikamagistri teaduskraadiga (1994).

Delis Lauringson, BA

Analüütik
delis.lauringson@levellab.ee

Olen LevelLabi analüütik ning tegelen uuringute korraldamise, ettevalmistamise ja läbiviimisega. 2021. aasta juunis lõpetasin bakalaureuseõpingud Tallinna Tehnikaülikoolis avaliku halduse ja riigiteaduste erialal. Hetkel õpin Tartu Ülikooli ühiskonna ja infoprotsesside analüüsi magistriõppes. Varem olen tegelenud uuringute ettevalmistamisega avalikus sektoris ja oman töökogemust ka turundusvaldkonnas.

Laura Argus, MSc

Analüütik
laura.argus@levellab.ee

Töötan LevelLabis analüütikuna ning tegelen uuringute juhtimise, ettevalmistamise ning läbiviimisega, tagades tulemuslikkuse. Omandasin keskkonnatehnoloogia magistrikraadi Tartu Ülikoolis 2015. aastal.Oman üle kümneaastast töökogemust keskkonnaalases teadustöös, mis on andnud mulle suure kogemuse projektide, raportite ja teadusartiklite kirjutamises ning kvantitatiivanalüüsis.