Positiivse töökliima loomine 8 tundi

Kuidas juhina ennetada tööl keerulisi olukordi ja juhtida ennast

Mitmete uuringute põhjal kulutavad juhid oma tööajast keskmiselt 25 % konfliktide lahendamisele.

  • Kuidas seda teha võimalikult efektiivselt?
  • Kuidas jääda ise alati rahulikuks ja tagada usaldus meeskonnas?
  • Kuidas luua positiivne töökliima?

Sihtrühm: esma- ja keskastmetasandi juhid

Eesmärk ja tulemused

Koolituse eesmärk on saada praktilisi oskusi ja teadmisi konfliktiolukordade lahendamiseks, töökiusamise ennetamiseks ja emotsioonide juhtimiseks ning seeläbi tervisliku ning positiivse psühhokliima arendamiseks organisatsioonis.

Väga sageli langeb tööpanus ja motivatsioon just selle tõttu, et omavahelised suhted tööl ei ole korras.   Organisatsiooni efektiivusus on otseselt seotud töökliimaga. Positiivne töökliima tõstab töörahulolu ja pühendumist ning parandab oluliselt töösooritust.

Koolituse läbinu:

  • mõistab positiivse mikrokliima olulisust ja seoseid töö tulemuslikkusega
  • oskab kujundada häid ja usalduslikke suhteid meeskonnas
  • on teadlik töökiusamise ennetamise ja toimetuleku meetoditest
  • suudab lahendada keerukamaid konfliktiolukordi
  • oskab probleemidega tööl toime tulla iseenda emotsioone juhtides

I OSA: Positiivne töökliima - miks ja kuidas?

Esimene blokk keskendub tugeva meeskonna ning positiivse psühhokliima arendamisele organisatsioonis. Selgitame välja, millist töökliimat me täpselt soovime oma organisatsioonis või üksuses, mis toetab motivatsiooni ja häid töötulemusi. Samuti otsime vastuseid küsimusele, kuidas luua või taastada usalduslikke suhteid meeskonnas.

II OSA: Konfliktide ja töökiusamisega toimetulek

Koolituse teises ja kõige mahukamas blokis tegeleme tõsiste väljakutsetega: mis juhtub, kui töösuhetes tuleb ette probleeme, kui kollektiivis levib töökiusamine või konfliktid. Koolitusel otsime vastuseid küsimustele, millised on vajalikud kompetentsid juhtidele konfliktide lahendamiseks, toimetulekuks agressiivse käitumisega, kuidas ennetada töökiusamist, millele keskenduda, kui meeskonnas on lahkhelid ja kuidas lepitada osapooli.

III OSA: Emotsioonide juhtimine: probleemidega toimetulek algab enesejuhtimisest

Kolmandas blokis tegeleme emotsioonide juhtimisega ja õpime kuidas selle abil tulla toime keeruliste olukordadega tööl. Selleks, et teisi juhtida ja häid suhteid luua ning hoida, peame ennast hästi valitsema. Praktiliste harjutuste kaudu arendame võimet jääda igas olukorras rahulikuks ja enesekindlaks.

Metoodika

Koolitust võib läbi viia ka teemablokkide kaupa.

Koolitusel kasutatakse palju diskussiooni ja grupiharjutusi, enese- ja organisatsiooni diagnoosimise ülesandeid. Samuti sisaldab koolitus praktilisi näiteid ning varasemate uuringute tulemusi Eestist ja teistest riikidest.

Merle Tambur, PhD

Merle on organisatsiooni arendamise konsultant ja ekspert. Merle omab töökogemust professionaalse koolitajana ja lektorina.
Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli doktorantuuri (2015).
Merle nõustab juhte, kuidas luua meeskonnas positiivset ja usalduslikku töökultuuri, mis tagab paremad töötulemused. Tema koolitustel saab teada, kuidas ennetada või tulla toime töökiusamisega, lahendada konflikte ja mitte sattuda manipulatsioonide ohvriks.