Meeskonnatöö koolitus:
Koostöökunst ja meeskonnarollid 8-16 tundi

Meeskonnnatöö probleem ja võimalus – pühendumus

20% töötajatest on töösse kõrgelt pühendunud ja naudivad oma tööd
15% töötajatest on aktiivselt välja lülitunud ja töötavad meeskonnale vastu
65% töötajatest teevad oma tööd, kuid ei ole otseselt pühendunud

Sihtrühm:

Juhtkonna liikmed ja võtmeisikud
Kesk- ja esmatasandi juhid
Meeskonnad
Personali- ja koolitusjuhid
Müügi- ja teenindusmeeskonnad

Eesmärk ja tulemused

Koolitus annab inimestele oskuse koos tegutseda, omavahel suhelda, argumenteerida oma seisukohti ja aktsepteerida teiste seisukohti ning arvestada teiste eripärasid, lähtudes otseselt koostöö- ja juhtimisoskustest. Lepitakse meeskonnas kokku ja/või täpsustatakse meeskonna jaoks olulised mõisted ja reeglid – selleks, et asjadest ühtemoodi aru saada ja koos edukamalt edasi töötada.

Teemad

Usaldus, kommunikatsioon ja meeskonnatöö:
Usalduse kujundamine ja kasvatamine, usalduskriisi vältimine, usalduskrediit, kommunikatsioonihäire ja selle vältimine meeskonnas.

Muutused meeskonnas, meeskonnatöö harjumuste kujunemine ja muutmine:
Mugavus- ja ebamugavustsoonid, meeskonna arengu etapid, inimeste käitumine erinevatele etappidel.

Eneseteadlikkus ja Belbini meeskonnarollid:
Kuidas mõista erinevaid inimesi? Kuidas tõsta eneseteadlikkust ja teisteteadlikkust? Kuidas üles leida ja kasutada inimeste tegelikud tugevused ning võimaldada neil oma tööd nautida (ingl. „engagement“)? Kuidas leida indiviidi, meeskonna ja tööülesannete tasakaal?

Meeskonnaga ühiskokkamine meeeskonnatöö vormis:
Õhtusöögi valmistamiseks meeskonnasisese ühistunde kasvatamiseks ja uudses stiilis koostöö tegemiseks koos ülimaitsva mitmekäigulise õhtusöögiga.

Teiste teadlikkus, meeskonnatöö ja mõjutamine:
Avatud suhtlus, enesekehtestamine, kokkulepped, kindel stiil ja mõjuv tagasiside meeskonnas.

Mats Soomre

Atesteeritud Belbini konsultant, Juhtimistreener
Belbin Associates atesteeritud esindaja
Facebook: www.facebook.com/belbineesti/
E-post: mats@belbin.ee
GSM: +372 50 16878