Ajakasutuse juhtimine:

Tõhusate ajakasutajate avalik saladus 6 tundi

 

Eesmärk ja tulemused

Ajakasutuse juhtimise koolituse Tõhusate ajakasutajate avalik saladus läbiviimise eesmärgiks on võimaldada osalejatel analüüsida ja tõhustada oma ajakasutust läbi enesehindamise,oluliste eesmärkide püstitamise, prioriteetide seadmise ja peamiste “ajaröövijate” väljaselgitamise. 

Peamised teemad:

    • Ajakasutuse juhtimise käsitlused ja kasulikkus. Ajakasutus tööl – väljakutsed ja võimalused.
    • Enesehindamine: millised on minu tugevused ja vajadusedajakasutajana? Mis mu ajakasutuses toimib ja mis võiks veel paremini toimida?
    • Eesmärkide püstitamise ja saavutamise tõhustamine
    • Prioriteedid ja aja planeerimine.
    • Oskuslik ajakasutus: mida arvestada oma aja planeerimisel? kuidas tulla toime ajaröövijatega? mida teha edasilükkamiskalduvusega? Kuidas öelda „EI“?

Metoodika

Koolitusel kasutatakse palju diskussiooni ja grupiharjutusi. Samuti sisaldab koolitus praktilisi näiteid ning varasemate uuringute tulemusi Eestist ja teistest riikidest.

Piret Einpaul, MSc

Piret on kaitsnud Tartu Ülikoolis magistrikraadi kliinilise psühholoogia erialal. Ta õpetab Eesti Ettevõtluskõrgkoolis enese- ja ajajuhtimise, heaolu ja tervise ning positiivse psühholoogia teemadega seotud aineid. 

Ajakasutuse juhtimise valdkonnas on Piret koolitanud praeguseks 11 aastat.

Tema jaoks on oskuslik enesejuhtimine üks elutähtis vahend selleks, et olla tasakaalus  ning oma eluga rahul.