Valmisolek kaugtööks

Teie organisatsioon on kaugtöö võimekuselt Faasis x.

Faas 1: Ettevõttes ei toimu kaugtööd

 • Kaugtöö valmidus puudub. Eriolukorras organisatsioon on sunnitud tegevuse peatama.

Faas 2: Iseseisev kaugtöö

 • Ettevõttes on olemas esmased IKT lahendused kaugtööks ja töötajad oskavad neid kasutada.
 • Meeskonnapõhine kaugtöö ei vasta veel nõuetele ega vajadustele.

Faas 3: Meeskondlik kaugtöö

 • Ettevõttes on valmisolek ja suutlikkus osakonna või meeskonna kaugtööks.
 • Kogu tegevus- ja äriprotsess ettevõttes ei ole veel kaugjuhitav.

Faas 4: Ettevõte on täielikult kaugjuhitav

 • Ettevõttes on valmisolek meeskondadevaheliseks kaugtööks.
 • IKT lahendused toetavad (äri)protsesside järjepidevat arendamist.
 • Kogu tegevus- ja äriprotsess ettevõttes on kaugjuhitav

Kaugtöö efektiivsus sõltub kolmest tegurist: teadlikud töötajad, sobivad IKT lahendused ja toetav äriprotsess.

Hinnang teie organisatsiooni kaugtöö efektiivsusele on antud vastuste põhjal järgmine:

Samm 1Step 1 of 6

Teadlikud töötajad on võtmeteguriks organisatsiooni kaugtöövõimekuse tagamisel. Tähtsad on nii vajalikud oskused kui ka toetavad hoiakud. Peamised kaugtöö kasutamist võimaldavad töötajate kompetentsid on:

  • Digioskused 
  • Virtuaalne koostööosku
  • Ajajuhtimine
  • Kohanemisvõime 

IKT lahendused koosnevad ettevõtte suurusele ja töö iseloomule sobivatest  suhtluskeskkondadest ja pilvelahendustest. Tegevusvaldkonnast tulenevalt lisanduvad spetsiifilised kaugtööd võimaldavad IKT lahendused. Näiteks projektijuhtimise, tootmisjuhtimise, kliendihalduse või analüüsitarkvara.

Toetav äriprotsess on hästitoimiva kaugtöö eelduseks. Vajaliku riist- ja tarkvara olemasolust on vähe kasu kui puudub kaugtööd toetav personalipoliitika, dokumentatsioon ja organisatsioonikultuur. Suurema töötajate arvu korral on soovitav kaugtööstrateegia koostamine.

Kavandame toodud põhimõtetest lähtuvalt teie organisatsiooni jaoks sobiva kaugtöölahenduse ja aitame selle ellu viia.

Telli kaugtöö terviklahendused LevelLabist. Esimene konsultatsioon on tasuta.

Võta meiega ühendust!

6 + 1 =