Tulemus, milles võid kindel olla

Pakume analüüsi ja hindamise teenuseid era- ja avaliku sektori organisatsioonidele.

Teenused

Meie lugu

Meeskond

Hindamised

Teostame mõjuhindamisi ning tegevuste eel-, vahe- ja järel-hindamisi. Analüüsime Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikat ning selle mõju. Aitame jõuda tõenduspõhiste otsusteni.

Ärianalüüs

Ärianalüüsi tulemusena viime IT juhtimise ja IKT lahendused kooskõlla ettevõtte äriprotsessiga. Oleme spetsialiseerunud ettevõtete digisuutlikkuse tõstmisele.

Personaliuuringud

Personaliuuringud annavad organisatsioonile teavet töötajate vajadustest ja kompetentsidest ning klientide ootustest. Seeläbi saab organisatsioon õige sisendi organisatsiooni arendamiseks.

Konsultatsioon ja koolitus

Pakume konsultatsioone ja koolitusi, mis põhinevad uuringutel ja nõustame, kuidas tulemusi rakendada.
Teeme rätseplahendusena valmivaid koolitusi.

Äripäeva Raadio - 21. aprill 2022

1000 kogemust ehk kogu tõde Eesti juhtidest: jaksu varitsevad lõksud. Eesti Ettevõtete juhtimisuuringut tutvustavad EASi ja Kredexi ühendasutuse juht Lauri Lugna. Uuringu koostajate meeskonna poolt Tartu Ülikoolist juhtimisprofessor Maaja Vadi ja Tartu Ülikooli juhtimise teadur Krista Jaakson ning uuringute läbiviija ettevõtte LevelLab kaasasutaja Merle Raun.

Meie lugu

LevelLab on 2018.a. asutatud ettevõte, mis tegeleb peamiselt rakendusuuringute ja analüüside läbiviimisega.

Meie eesmärk on pakkuda kvaliteetseid analüüsi ja hindamise tulemusi, mis toetavad organisatsioonide ja töötajate arendamist ning poliitikate elluviimist.

Meie meeskonda kuuluvad eelneva pikaajalise praktilise kogemusega oma valdkonna professionaalid, kellel on ka akadeemiline taust. Kasutame teaduspõhiseid ja usaldusväärseid analüüsi meetodeid.

Meil on lai koostöövõrgustik mitmete uuringufirmade ja paljude analüütikute ja valdkondlike ekspertidega, keda kaasame vastavalt uurimisteemale ja -ülesandele.

Meie kliendid on era- ja avaliku sektori organisatsioonid, kellele pakume erinevaid uuringute, hindamiste ja analüüsi teenuseid. Lisaks pakume uuringutulemustele põhinevaid konsultatsioone ja koolitusi.

LevelLabi peamised tegevusvaldkonnad on:

  • Sõltumatud uuringud poliitikameetmete hindamisel
  • Praktilised lahendused organisatsiooni personaliarenduses
  • Organisatsiooni digisuutlikkust tõstvad ärianalüüsid

Valik meie seniseid töid

Kutsesüsteemi rakendumise analüüs 

ProgeTiigri programmi tegevuste tulemuslikkuse hindamine

Eesti – Läti programmi 2014-2020 tulemusindikaatorite sihttasemete saavutamise hindamine

Hansavesti personali-, renditöö ja renditöötajate uuring

Andmeühiskonna tulevikustsenaariumite loomine

Avaliku teenistuse keskastmejuhtide kompetentsimudeli uuendamine

Festivalide uuring

Ülemiste City majandusuuring

Kohalike omavalitsuste sotsiaalkaitse kulude ja nende kajastamise analüüs

Eesti juhtimisvaldkonna uuring 2021

Tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (ASTRA) tulemuslikkuse ja mõju hindamine

Noortegarantii tugisüsteemi rakendamise mõju ja tulemuslikkuse analüüs

Kohalike omavalitsuste kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise metoodika ja analüüs

Prioriteetse suuna „Haldusvõimekus“ vahehindamine

AS GoTravel ärianalüüs

Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014 – 2020 vahehindamine

Eesti teadusuuringute- ja innovatsioonisüsteemi ülevaade

Meeskond

Merle Raun (Tambur), PhD

Olen LevelLabi kaasasutaja ja tegevjuht. Korraldan lisaks ettevõtte üldjuhtimisele ka uuringute kavandamist ning personaliuuringute ja ärianalüüside läbiviimist.

Olen töötanud aastaid lektori, konsultandi ja koolitajana, keskendudes organisatsioonikultuuri ja tööõhkkonnaga seotud teemadele: konfliktijuhtimine, töökiusamise ennetamine ja psühhosotsiaalsed ohutegurid, emotsioonide juhtimine tööl ja positiivse töökliima loomine. Usun, et töötajate vahelised head suhted ja terve töökliima on iga ettevõtte jaoks olulised edutegurid.

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna doktorantuuri (2015).

Tauno Õunapuu, MSc

Olen LevelLabi kaasasutaja ja arendusjuht. Minu vastutada on eelkõige hindamisprojektide juhtimine, tarkvara- ja tehnoloogiaarendused ning kvantitatiivanalüüs.

Olen üle 10 aasta töötanud erakõrgkooli tippjuhina ning tunnen põhjalikult nii äri kui ka haridusvaldkonda. Õppejõuna olen keskendunud uurimistöö metoodika ja andmeanalüüsi valdkondadele ning teadustegevuses tööalase konkurentsivõime ja targa linna uuringutele.

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli informaatikamagistri teaduskraadiga (1994).

Laura Argus, MSc

Töötan LevelLabis analüütikuna ning tegelen uuringute juhtimise, ettevalmistamise ning läbiviimisega, tagades tulemuslikkuse. Omandasin keskkonnatehnoloogia magistrikraadi Tartu Ülikoolis 2015. aastal.Oman üle kümneaastast töökogemust keskkonnaalases teadustöös, mis on andnud mulle suure kogemuse projektide, raportite ja teadusartiklite kirjutamises ning kvantitatiivanalüüsis.

Delis Lauringson, BA

Olen LevelLabi analüütik ning tegelen uuringute korraldamise, ettevalmistamise ja läbiviimisega. 2021. aasta juunis lõpetasin bakalaureuseõpingud Tallinna Tehnikaülikoolis avaliku halduse ja riigiteaduste erialal. Hetkel õpin Tartu Ülikooli ühiskonna ja infoprotsesside analüüsi magistriõppes. Varem olen tegelenud uuringute ettevalmistamisega avalikus sektoris ja oman töökogemust ka turundusvaldkonnas.

Aleksandr Aidarov, PhD

Olen LevelLab’i analüütik. Korraldan ning viin läbi uuringuid, kasutades selleks oma parimaid oskusi.

Riigiametnikuna arendasin Eesti integratsioonipoliitikat ning teadus- ja arendusvaldkonda. Tänu sellele tean, milliste väljakutsete eest seisavad meie ametnikud ning kuidas neid kõige paremini aidata. Teadlasena uurisin poliitika tulemuslikkust mõjutavaid tegureid. See aitab hinnata poliitikate loomist ja ellu rakendamist. Lisaks endise õppejõuna korraldan huvitavaid ja kaasahaaravaid esitlusi. Idufirma asutajana tean, kuidas jõuda ideest prototüübini. Loovusele on vaja anda hea struktuur, et saavutada meeskonnaga hea tulemus.

Vabal ajal tegelen loovuurimusega, et uurida kuidas kasutada tšuvaši pärimusmuusikat kaasaegse muusika loomisel. Laulan ja kirjutan muusikat ansamblis Tarai. See on nii mulle kui rahvuskaaslastele oluline. See pakub huvi ka eestimaalastele, sest sellist muusikat ei tehta Eestis ega naaberriikides.

Merle Raun (Tambur), PhD

Kaasasutaja, CEO

merle.raun@levellab.ee

LOE LÄHEMALT

Aleksandr Aidarov, PhD

Analüütik

aleksandr.aidarov@levellab.ee

LOE LÄHEMALT

Tauno Õunapuu, MSc

Kaasasutaja, CTO

tauno.ounapuu@levellab.ee

LOE LÄHEMALT

Laura Argus, MSc

Analüütik

laura.argus@levellab.ee

LOE LÄHEMALT

Delis Lauringson, BA

Analüütik

delis.lauringson@levellab.ee

LOE LÄHEMALT

Artiklid & blogi

Tööalase konkurentsivõime juhtimisest

Tööalase konkurentsivõime juhtimisest

Uute töötajate leidmine on muutumas üha keerukamaks ja kulukamaks. Konkurents kvalifitseeritud spetsialistide leidmiseks on nii mitmeski valdkonnas toonud kaasa üles- ja tagasiostmiste laine. Rääkimata palgarallist ning sellega kaasnevast rahulolematusest: „uutele...

Praakõppimisest

Praakõppimisest

On selge, et mitte kõik mida me õpime ei osutu hiljem kasutamiskõlbulikuks või vajalikuks. Põhjused võivad olla erinavad – valesti valitud koolitus, ebapädevad või pealiskaudsed koolitajad, aga võibolla hoopis koolitatavate huvipuudus või ebapiisavad algteadmised. …

Pehmed oskused on tähtsamad kui kvalifikatsioon

Pehmed oskused on tähtsamad kui kvalifikatsioon

Tehnoloogia ja tehisintellekt võtavad üle järjest rohkem protsesse ja töökohti. Inimestele jäävad juba lähitulevkus tööd, mis on seotud suhtlemisega, koostööga erinevate osapoolte vahel, kriitilise mõtlemisoskusega, probleemide lahendamisega.

Kontakt

Koostööhuvi korral kirjutage või helistage meile.

info@levellab.ee

+372 5138041

Narva mnt 5, Tallinn 10151

Vastame teile või helistame tagasi ühe tööpäeva jooksul

Kontakt: LevelLab OÜ, Narva mnt 5, Tallinn, 10151
Reg. kood: 14557947
IBAN: EE932200221070053620, Swedbank

E-post: info@levellab.ee
Veeb: levellab.ee
Telefon: +372 513 8041